Sprzęt:

Kamery SONY

Materiał filmowy utrwalamy korzystając z kamer SONY HDR-FX1E filmujących także w technologii HD

Kamera - 400x400

Sekcja prywatna